• Aktualności

      • Światowy Dzień Zespołu Downa

      • Wszyscy jesteśmy różni, ale Tacy Sami!
       21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa.
       Kolorowym symbolem tego dnia jest założenie skarpetek nie do pary (kolorowe skarpety, koniecznie nie do pary to symbol zespołu Downa – symbol niedopasowanych chromosomów; symbol niedopasowania społecznego).

       Są one wyrazem tolerancji – mają pokazywać, że dzieci i osoby dorosłe z zespołem Downa zmagają się z odmiennością w stosunku do reszty społeczeństwa, symbolizują niedopasowanie społeczne i genotypowe, a jednocześnie pokazują, że mimo różnic ludzie z zespołem Downa są radosnymi i pełnymi życia. 
       Postanowiliśmy i my symbolicznie wesprzeć znane nam i nieznane osoby z zespołem Downa. Tego dnia dzieci miały na nogach dwie różne skarpetki, każdą innego koloru. Rozmawialiśmy na temat odmienności, niepełnosprawności, tolerancji i akceptacji.

       Cieszymy się, iż nasze dzieci i ich rodziców cechuje tyle zrozumienia i chęć niesienia pomocy osobom słabszym.
       Dziękujemy Rodzicom za założenie dzieciom skarpet nie od pary.

       Beata Bogdańska

      • Młodzi, zdolni i odważni...

      • 5 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Kołbieli  zaprezentowali swoje talenty przed kolegami i koleżankami podczas Szkolnego Przeglądu Talentów.  Organizatorami tej imprezy były p. Małgorzata Żelazowska, p. Karolina Tomaszewska oraz p. Elżbieta Spanier.

       Zmagania konkursowe prowadzili uczniowie klasy III c gimnazjum: Sandra Staniek i Wojtek Zawadka, zaś profesjonalną obsługę sprzętu zapewnił nasz szkolny DJ  Kacper Ziubiński i Jan Długosz.Wszyscy uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień w trzech grupach wiekowych.

       Uczestnicy zaprezentowali  bardzo różnorodne umiejętności, przeważały występy wokalne, ale były wśród nich także pokazy akrobatyki, tańca nowoczesnego, czytanie prozy, recytacja wierszy, gra na instrumentach muzycznych (gitara, perkusja), przedstawienie teatralne,  a nawet  pokaz karate.Rywalizacja była bardzo duża  i jury miało problem, aby wybrać najbardziej utalentowanego uczestnika. Po długich naradach jury wyłoniło 3 laureatów spośród każdej grupy wiekowej.

       W kategorii 0-III bezkonkurencyjną okazała się Marcelina Trzeciak z grupy Motylki. Porwała publiczność swoim żywiołowym wykonaniem piosenki  Cleo pt.  Łowcy gwiazd. Rośnie nam nowa Roksana Węgiel.

       W kategorii IV-VI najlepsza okazała się Katarzyna Dróżdż , która zaprezentowała taniec nowoczesny i zachwyciła publiczność  swoją sprawnością i zwinnością.

       W kategorii klas VII-VIII i gimnazjum jury miało niemały problem ponieważ wykonawcy w swoich wokalnych występach postawili bardzo wysoko poprzeczkę. W tej kategorii wygrała Zuzanna Adamczyk ze swoim wykonaniem  piosenki  Celine Dion My heart  will go on.  Zuzia zauroczyła swoim głosem wszystkich obecnych.Przegląd talentów kołbielskiej szkole  wzbudził wiele emocji  i zachwytów.

       Młodzi artyści mogli zaprezentować się przed wspaniałą publicznością, która dopingowała i wyrażała aprobatę dla wszystkich uczestników.

       Organizatorzy gratulują odwagi uczestnikom oraz zwycięstwa laureatom!!!  

       Elżbieta Spanier

      • Cała Polska czyta dzieciom

      • “Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

       jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

                                                               Wisława Szymborska

       W Polsce od 2001 roku odbywa się akcja społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”. Ma ona za zadanie uświadomienie społeczeństwa, jak ważne dla dzieci jest poznawanie świata książek i zachęcenie rodziców do czytania książek swoim dzieciom.         

       Akcja wpisała na dobre w kalendarz działań grupy przedszkolnej Motylki. W lutym grupa Motylki zorganizowała „Tydzień z książką”. Każdego dnia  dzieci mogły przynosić do szkoły swoje ulubione książeczki, które później wspólnie oglądaliśmy i czytaliśmy.  Dzieci mogły zobaczyć książeczki swojej wychowawczyni z dziecięcych lat  oraz starsze wydania magazynu „Świerszczyk” i zapoznać się z przygodami Gąski Balbinki. 

       Głośne i codziennie czytanie uczy myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, wzbogaca zasób słownictwa. Pomaga również odnosić sukcesy w szkole, ułatwia naukę i uczy wartości moralnych.

                                                                                                               Agnieszka Prasuła

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Kołbieli
    • spkolbiel@kolbiel.pl
    • 25 757 30 25
    • ul. Szkolna 5, 05-340 Kołbiel
    • Pani Agata Michalczyk
    • Kontaktując się ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Kołbieli wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem. Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi) Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż: a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą w Kołbieli, ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel 
Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel, tel. 25 757-30-25, fax25 757-30-25, email: spkolbiel@kolbiel.pl b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jolanta Molska-Jerin, email: iodo@kolbiel.pl c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). d) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, 
a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). e) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym**. f) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja). h) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana. k) W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.
   • Logowanie