• Aktualności

      • I N F O R M A C J A

      • Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli, wzorem ubiegłych lat uprzejmie informuje, iż od dnia 1 marca 2019 roku rozpocznie rekrutację dzieci 5-letnich (urodzonych w 2014r) do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w tutejszej placówce oraz zapisy do klasy I w roku szkolnym 2019/2020r.

       Rekrutacja i zapisy odbywać się będą w następujący sposób:

       - dzieci pięcioletnie składają „WNIOSEK o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych ”

       - dla dzieci siedmioletnich przygotowane zostało „ZGŁOSZENIE dziecka do realizacji obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej”

                   Przedmiotowe druki są do pobrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli, godz. 8:00 – 16:00 lub poniżej bezpośrednio z naszej strony www.

                   Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej wraz z drukami znajdują się na stronie Gminy Kołbiel: www.kolbiel.pl w zakładce: Aktualności, dodane: 2019-02-08 RUSZA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

       Wniosek_o_przyjecie_do_oddzialu_przedszkolnego_-_dla_dziecka_5-letniego.docx

       Zgloszenie_do_I_klasy.docx

      • Powiatowy Konkurs Matematyczny „Przygoda z matematyką”

      • 15 lutego odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych "Przygoda z matematyką". Organizatorem konkursu było LO nr III im.  J. Słowackiego w Otwocku. Uczniowie w naszej szkole pisali I etap tego konkursu, rozwiązując zadania otwarte. W konkursie udział wzięli uczniowie klasy 8a: Maja Kołak, Aleksander Kąkolewski, Igor Rogowski; z klasy 8b Kacper Krupa, z klasy 5a Ania Więsik i  Zuzia Dróżdż.

       II etap - finał (20 marca 2019 r. godz. 8.30 w Otwocku).

      • Zgłoszenia do oddziałów przedszkolnych

      • Termin przyjmowania zgłoszeń do oddziałów przedszkolnych

       dzieci 6-letnich: 18.02.2019 – 15.03.2019r

       Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli uprzejmie informuje, iż od dnia 18 lutego 2019 roku, rozpoczął się okres przyjmowania zgłoszeń dzieci 6-letnich (urodzonych w 2013r) do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w tutejszej placówce.

       Formularz zgłoszenia zarezerwowany jest dla dzieci z obwodu naszej szkoły oraz dla dzieci z pozostały miejscowości Gminy Kołbiel, których czas pobytu będzie przekraczał czas realizacji podstawy programowej tj. 5 godzin dziennie. Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2018 roku.

       Szczegółowy tryb dokonywania zgłoszeń dziecka do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego oraz stosowny formularz poniżej:

       Zgloszenie_do_realizacji_obowiazku_rocznego_przygotowania_przedszkolnego-dla_dziecka_6-letniego.doc

       Tryb_przyjmowania_zgloszen_do_zerowki.pdf

      • Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!

      • W lutym nasza szkoła bierze udział w inicjatywie „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Zachęcam wszystkich nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online . Akcja w szkole będzie trwać miesiąc.

       W lutym nasza szkoła bierze udział w inicjatywie „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Zachęcam wszystkich nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online . Akcja w szkole będzie trwać miesiąc.

       Harmonogram działań w szkole:

       1. Umieszczenie banera DBI na szkolnej stronie internetowej https://www.spkolbiel.pl/

       2. Rozwieszenie w szkole plakatów i informacji, promujących bezpieczeństwo w sieci, promowanie hasła „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

       3. Konkurs graficzny „Bezpieczni w Internecie” na plakat w dowolnej technice plastycznej, ulotkę o tematyce netykiety, bezpieczeństwa w sieci. Publikacja nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły.

       4. Ocena prac konkursowych oraz wręczenie nagród dla najlepszych, przyznanie tytułu „Ambasador Bezpiecznego Internetu”

       5. Zajęcia komputerowe dla uczniów wszystkich klas na temat bezpieczeństwa w Internecie z wykorzystaniem scenariuszy zajęć dotyczących bezpiecznego Internetu na www.saferinternet.pl oraz cyfrowobezpieczni.pl

       6. Zajęcia edukacyjne dla uczniów na temat bezpieczeństwa w sieci wg scenariuszy umieszczonych na stronie DBI lub materiałów własnych wychowawców klas oraz filmów profilaktycznych.

       7. Przygotowanie wystawy w szkole pt. „Bezpieczni w sieci”.

       8. Zapoznanie rodziców z problematyką zagrożeń dzieci w Internecie.

       9. Przygotowanie i wysłanie sprawozdania z realizacji działań do NASK.

       10. Podsumowanie obchodów DBI na stronie internetowej szkoły.

       Większość zajęć z tej tematyki zostanie zrealizowana podczas lekcji informatyki w klasach IV-VIII oraz III klasie gimnazjum.

      • Matematyka w kolorach

      • Cyfra 4

       W poniedziałek 3 grudnia obchodziliśmy w przedszkolu KOLOROWE DNI. Swoje święto obchodziła cyfra 4, której odpowiada kolor czerwony. I chociaż dookoła panowała istna szaruga w grupach przedszkolnych nie brakowało chęci i zapału do pracy. Wszystkie przedszkolaki wykonały pracę plastyczną - ozdabiały cyfrę 4 dowolną techniką plastyczną. Dzieci zapoznały się z czwórką  oraz jej znakiem graficznym,  przeliczały obiekty, kształtowały orientację w schemacie ciała i przestrzeni z wykorzystaniem między innymi: metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i wykonywały zadania matematyczne używając klocków.

                                                       Agnieszka Prasuła

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Kołbieli
    • spkolbiel@kolbiel.pl
    • 25 757 30 25
    • ul. Szkolna 5, 05-340 Kołbiel
    • Pani Agata Michalczyk
    • Kontaktując się ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Kołbieli wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem. Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi) Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż: a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą w Kołbieli, ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel 
Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel, tel. 25 757-30-25, fax25 757-30-25, email: spkolbiel@kolbiel.pl b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jolanta Molska-Jerin, email: iodo@kolbiel.pl c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). d) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, 
a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). e) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym**. f) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja). h) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana. k) W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.
   • Logowanie