• Aktualności

      • Powiatowy Konkurs Plastyczny

      • Nowe osiągnięcie w naszej szkole:

       Nadia Banaszek: 3 miejsce

       Konkurencja: Powiatowy Konkurs Plastyczny inspirowany twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

       Nadia Banaszek uczennica z klasy 8b została laureatką Powiatowego Konkursu Plastycznego inspirowanego twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety, podchorążego - żołnierza Armii Krajowej. Wykonując pracę malarską do wiersza pt. Bajka zajęła 3 miejsce! Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły.
       Serdecznie gratulujemy Nadii i życzymy dalszych sukcesów!

      • Święta tuż, tuż...

      • W świetlicy szkolnej coraz bardziej świątecznie. Dekoracje i ozdoby świąteczne tworzą niezapomniany klimat, a czas oczekiwania  na zbliżające się  Święta Bożego Narodzenia upływa we wspaniałej atmosferze.

      • Kolorowe dni - cyfra 1

      • W piątek 15 października br. obchodziliśmy w oddziale przedszkolnym KOLOROWE DNI pod hasłem: Matematyka w kolorach. 

      • Czytanie jest piękne

      •  „Kto czyta książki, żyje podwójnie” 

                                           Umberto Eco

       Czytanie jest piękne, szczególnie z okazji ogłoszenia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Rokiem Zbigniewa Herberta. 

       Już po raz siódmy Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim zaprosiła uczniów do udziału w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania. W eliminacjach konkursowych wzięło udział 123 uczestników. Cyfra ta jest znamienna dla historii naszego kraju, z którą związane były jego cele, m. in. rozbudzenie zainteresowań literaturą i historią, kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej czy rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich. Zmagania czytelnicze odbywały się w czterech kategoriach wiekowych: kl. I- III, IV-VI szkoły podstawowej, kl. VII- VIII szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. Dzieci z kl. I- IV przygotowały krótki wiersz lub opowiadanie o wydarzeniu historycznym (do 2 minut) z cyklu  książek Joanny Szarek i Jarosława Szarka Kocham Polskę. Pozostali uczniowie od kl. VII szkoły podstawowej czytali utwory poetyckie i prozatorskie Zbigniewa Herberta. Wszyscy uczestnicy konkursu prezentowali piękne czytanie wybranego przez siebie tekstu, a ponadto utworu wylosowanego z puli przygotowanej przez organizatorów. Były to teksty dotyczące wydarzeń sprzed 100 lat związane z rocznicą odzyskania niepodległości: Odzyskana niepodległość Grażyny Bąkiewicz, Kazimierza Szymeczko, Pawła Wakuły lub Piłsudski do czytania pod  red. Zdzisława Najdera, Romana Kuźniara.                                       

       Podczas zaciętych eliminacji szkolnych jury zdecydowało, że Szkołę Podstawową w Kołbieli reprezentować będą: z kl. IV- VI Szymon Milewski i Oliwia Zduńczyk oraz z kl. VII Oliwia Antosiewicz i z gimnazjum Gabriela Zduńczyk. W dniach 6 i 7 listopada odbył  się  etap międzyszkolny w Bibliotece Pedagogicznej                                 w Mińsku Mazowieckim, z którego zwycięsko wyszła Oliwia Antosiewicz z kl. VIIa, zajmując zaszczytne II miejsce w VII Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania.                                                                                   Nasza koleżanka zaprezentowała piękny wiersz Zbigniewa Herberta pt. Modlitwa Pana Cogito- podróżnika. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpiło w dniu  20 listopada w siedzibie biblioteki. Było to niezwykle wzruszające wydarzenie. Ciepłe słowa podziękowania, za trud włożony w interpretację teksów, do uczestników konkursu skierowała kierownik biblioteki pani Anna Popławska. Swojego zadowolenia z przebiegu konkursu nie ukrywała także znana poetka i przewodnicząca jury pani Stanisława Gójska. Podsumowując zmagania uczestników, zwróciła uwagę na emocje, które towarzyszyły młodzieży podczas czytania utworów i niejednokrotnie wzruszały słuchaczy do łez. Oliwii gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć w konkursach.

        

       Alicja Pacek

      • Wyniki konkursu na najpiękniejszą ozdobę świąteczną 2018:

      • ZERÓWKA

       1. Aleksandra Żurawska”Jeżyki”, Dawid Paprocki „Biedroneczki”
       2. Patryk Szostak „ Żabki”, Natalia Ćwiek
       3. Marcel Krupka „Sówki”

       I-III

       1. Lena Flis 1b, Michał Białobrzeski 1a
       2. Oliwia Mokrzycka 2 c
       3. Małgorzata Matosek 1b, Aleksander Górka 1c

       IV-VII

       1. Julia Bytniewska Va
       2. Zuzia Macios IVa, Franek Perka Va
       3. Zuzia Szostak IVc, Marysia Szostak Va

       VII-GIMNAZJUM

       1. Aleksandra Popis IIIc, Ania Wielgołaska VII B
       2. Jakub Żurwski IIIa
       3. Aleksander Perka IIIc, Kornelia Wyglądała IIIc

       Gratulujemy wszystkim uczestnikom

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Kołbieli
    • spkolbiel@kolbiel.pl
    • 25 757 30 25
    • ul. Szkolna 5, 05-340 Kołbiel
    • Pani Agata Michalczyk
    • Kontaktując się ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Kołbieli wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem. Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi) Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż: a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą w Kołbieli, ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel 
Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel, tel. 25 757-30-25, fax25 757-30-25, email: spkolbiel@kolbiel.pl b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jolanta Molska-Jerin, email: iodo@kolbiel.pl c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). d) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, 
a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). e) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym**. f) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja). h) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana. k) W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.
   • Logowanie