• Aktualności

      • Ogłoszenie

      • W związku z remontem przejazdu kolejowego w Woli Sufczyńskiej, w dniach od 1 do 7 grudnia 2018 roku autobus szkolny na tej trasie zaczyna kurs od Bolechówka i jest tam o godzinie:
       - Bolechówek 6:35
       - Radachówka 6:45
       - Sufczyn 6:50
       - Wola Sufczyńska 6:55 (wszystkie dzieci z Woli Sufczyńskiej dochodzą do przystanku przy skrzyżowaniu na Sufczyn i Głupiankę)
       - Głupianka 7:00

       (powroty według schematu porannego)

       Za utrudnienia przepraszamy

        

      • WIECZORNICA PATRIOTYCZNA  Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

      • „Kto Ojczyźnie służy

       sam sobie służy”

       9 listopada w sali gimnastycznej zebrała się społeczność lokalna naszej małej ojczyzny. Przybyli zaproszeni goście, m.in. wójt gminy Kołbiel pan Adam Budyta, wicewójt pani Ewa Mazek, ksiądz proboszcz Krzysztof Abramowski, kombatant Armii Krajowej pan Franciszek Matosek, dyrektorzy placówek oświatowych, przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski pan Jan Ciszkowski,  uczniowie z rodzicami, nauczyciele, pracownicy szkoły i mieszkańcy Kołbieli.

       Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnym polskim tańcem – Kujawiakiem w wykonaniu uczniów. Następnie z ust najmłodszych artystów, przedszkolaków z grupy Motylków, padło ważne pytanie: „Kto Ty jesteś - Polak mały”. Gospodarze i goście pozostali przez chwilę w atmosferze refleksji nad tym, czym jest patriotyzm. Uczniowie klasy III gimnazjum przygotowali film zawierający wywiady z mieszkańcami gminy Kołbiel. Bohaterowie filmu opowiadali o swojej postawie wobec Ojczyzny i odpowiadali na pytanie: Czy czujesz się patriotą? Po obejrzeniu nagrań wszystkim nasuwał się jeden wniosek – mieszkańcy naszej gminy doceniają życie w wolnej Polsce i szanują swój kraj.

       Uczniowie i nauczyciele przygotowali inscenizację wydarzeń historycznych, od czasów I rozbioru Polski, poprzez II wojnę światową, czasy wpływu ZSRR, komunizmu, PRL-u aż po wolne wybory.  Scenom z kart historii Polski towarzyszył chór uczniowski, a także chór nauczycieli, którzy wspólnie z uczniami zaangażowali się w szkolne obchody 100-lecia niepodległości. Jednym z utworów wykonanych przez kadrę pedagogiczną była Rota, do wykonania której przyłączyła się cała publiczność. Była to poruszająca i wymowna chwila, która zjednoczyła wszystkich obecnych w tej pięknej pieśni hymnicznej. Przygotowanej inscenizacji towarzyszyły także fragmenty filmów prezentujące najważniejsze momenty w dziejach naszego kraju.

       Kolejnym punktem programu był Wielki Test Wiedzy o Polsce, do którego zostali zaproszeni młodsi i starsi goście z publiczności. Po zmaganiach z pytaniami o historię, geografię, kulturę Polski oraz wielkich Polaków udało się wyłonić i nagrodzić zwycięzców. 

       Wieczornica miała charakter otwartej imprezy w celu wspólnego świętowania Niepodległości, dlatego dyrekcja i nauczyciele szkoły zaprosili do współpracy i występu dwa zespoły. Publiczność miała okazję wysłuchać koncertu Gminnego Klubu Seniora „Zawsze Młodzi”, który porwał publiczność wojennymi piosenkami. Uczniowie szkoły podziękowali członkom zespołu za piękny występ i naukę płynącą z działalności i aktywności Klubu Seniora.

       Zaproszenie na wieczornicę przyjęli także goście z sąsiedniej gminy – Międzypokoleniowy Chór Kameralny „Kanon”, działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy, pod kierunkiem pani Moniki Pszkit. Chór dał piękny koncert pieśni patriotycznych. Pani Dyrektor Agata Michalczyk podziękowała zespołom, wręczając pamiątkową wycinankę kołbielską. 

       Po tak licznych i przejmujących występach na wszystkich gości czekał tort. Spotkanie w naszej szkole było czasem zadumy i refleksji, a także okazją do wspólnego świętowania i zjednoczenia mieszkańców gminy.

       Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie dziękują wszystkim tym, którzy zechcieli wziąć udział w wieczornicy.

       Anna Piętka

      • Wyniki plebiscytu na najlepszą polską piosenkę

      • Szanowni Państwo,Oto wyniki plebiscytu na najlepszą polską piosenkę.

       1. ,,Rozkwitały pąki białych róż"

       2. "Polska" (Kult), "Dni, których jeszcze nie znamy" (M. Grechuta),

       3. "Kocham Wolność"( Chłopcy z Placu Broni)

       Wśród pozostałych znalazły się również piosenki rockowe, poetyckie, wojskowe, ludowe, disco polo, te starsze i nowsze.

       Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w plebiscycie. 

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Kołbieli
    • spkolbiel@kolbiel.pl
    • 25 757 30 25
    • ul. Szkolna 5, 05-340 Kołbiel
    • Pani Agata Michalczyk
    • Kontaktując się ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Kołbieli wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem. Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi) Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż: a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą w Kołbieli, ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel 
Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel, tel. 25 757-30-25, fax25 757-30-25, email: spkolbiel@kolbiel.pl b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jolanta Molska-Jerin, email: iodo@kolbiel.pl c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). d) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, 
a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). e) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym**. f) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja). h) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana. k) W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.
   • Logowanie